”Mitt sinne innehåller endast det som jag tänker med Gud.”

”I stillhet tar jag emot Guds Ord idag.”

”Allt jag ger ges till mig själv.”

Jag är medskapare till Gud, jag är lik Honom, jag tänker Guds tankar.

Jag är vaksam bara på Gud och Hans Rike!

Jag tar emot Guds Ord och ger dem vidare.

Att skapa är att älska. Kärleken kan inte hållas tillbaka, den utsträcker sig utåt.