”Mitt sinne innehåller endast det som jag tänker med Gud.”

”Jag tackar min Fader för Hans gåvor till mig.”

”Låt mig minnas att jag är ett med Gud.”

Låt allting annat raderas bort från mitt sinne. Låt vinden svepa iväg det. Jag behöver det inte.

Jag är stilla och lyssnar!

Till mitt hjärta

ty djupt inom mig
finns glädjen och sanningen
där finns Kristus.

”Miraklet är ett uttryck för en inre medvetenhet om Kristus, och accepterandet av Hans Soning.” Princip nr 44