”Mitt sinne innehåller endast det jag tänker med Gud.”

”Förlåtelse är nyckeln till lycka.”
”Förlåtelse erbjuder allt jag vill ha.”

Brist på förlåtelse hindrar mig från att vara medveten om att dessa tankar är sanna.

Hjälp mig förlåta.

Hjälp mig att se att Nu är det enda som finns.

Nu är pånyttfödelse, oskuld och fullkomlighet.

Hjälp mig att se allting i Nuets ljus som förenar mig med mina bröder.