”Himlen är det jag måste välja.”

Ett starkt och definitivt val som egentligen inte är något val.

I tiden är det ett val. Detta är vad tiden är till för, att vi ska välja Himlen och vår lycka.

”Det enda intervall under vilket jag kan räddas från tiden är nu. För i detta ögonblick har förlåtelsen kommit för att befria mig.” Lektion 308.1:4-5

Jag försöker verkligen att mena dessa ord när jag säger dem.

Jag för fram i ljuset alla medvetna och omedvetna tankar om att döden skulle vara den enda flykten från smärta och konflikt. Jag för fram alla mina rädslor i ljuset. Jag ber Himlen hjälpa mig att se att så behöver det inte vara.

”Himlen är det jag måste välja. Jag väljer den nu, och kommer inte att ändra mig, eftersom den är det enda jag vill ha.”