”Om jag försvarar mig attackeras jag.”

Jag vilar från allt planerande och alla tankar!

Jag släpper mina tankar om livet och öppnar sinnet för den Helige Ande och låter Honom visa vägen, tala om för mig vad jag skall göra. Jag väntar tyst och stilla.

Jag följer Guds plan som den Helige Ande levererar till mig. Så skönt det är att slippa planera!

”Ett helat sinne planerar inte. Det genomför de planer som det tar emot genom att lyssna till en Vishet som inte är dess egen.” Lektion 135.11:1-2

Min tillit till Guds plan styr min framtid. I min försvarslöshet är jag stark, jag kommer att lära mig vad mina försvar döljer.