”Låt mig varsebli förlåtelsen som den år.”

Vad innebär det att förlåta?

Jag begränsar förlåtelsen till det som är falskt. Jag begränsar förlåtelsen till illusioner.

Det är min föreställning om synd som behöver förlåtas. Illusionen som jag försöker göra sann. Det är vad jag behöver förlåta.

Det finns ingen synd, bara misstag som kan rättas.

Förlåtelsen skrattar åt illusioner, samlar ihop dem i en hög och lägger dem vid sanningens fötter. I sanningen finns oskulden, den är det enda som finns.

Alla murar rasar, vi är fria.

Jag övar förlåtelse, jag ber om hjälp att vasebli den som den är.

Jag befriar min broder från alla mina illusoriska tankar om honom och ser att de egentligen handlar om mig.

Vi är alla Guds Son utan synd och oskyldiga. Vi förtjänar all kärlek och endast kärlek.