”Jag löser världen från allt som jag trodde att den var.”

Varje gång jag tror att mina tankar inte har makt att hjälpa och hela i besvärliga situationer runt omkring mig så tänker jag denna tanke – jag har makten att lösa världen från allt som jag trodde att den var, jag kan befria världen och mig själv.

Det finns ingen värld!

Det står mig fritt att ändra mina tankar! Att frigöra det förgångna och framtiden! Att helt enkelt vara fri och släppa alla andra fria!!!!

”Era sinnen är inte skilda från varandra, och Gud har endast en kanal för helandet eftersom Han endast har en Son.” T 10.III.2:5