”I stillhet tar jag emot Guds Ord i dag.”

Att höra Gud tala till mig, att ta emot Hans Ord är allt jag vill, det räcker med det!

Jag stillar mitt sinne, jag stillar mina tankar.

Jag går djupare till den tysta plats inom mig där Han för alltid bor.

Jag väntar, jag lyssnar, jag är tyst.

Framför allt är jag tyst och stilla. Jag gör ingenting, jag tänker ingenting. Minnet av Gud kommer till ett tyst sinne. Vi kan inte höra Honom om vi inte är tysta och stilla.

”Acceptera helandets mirakel, och det kommer att utsträcka sig på grund av vad det är. Det är dess natur att utsträcka sig i samma ögonblick som det föds. Och det föds i samma ögonblick som det erbjuds och tas emot.” T 27.V.1:3-5