”Jag tackar min Fader för Hans gåvor till mig.”

Jag känner stor tacksamhet för att Gud skapade mig evig och fullkomlig. Han överger mig aldrig och talar alltid tryggt och kärleksfullt till mig i form av den Helige Ande som gradvis och utan att förtröttas räddar mig från mitt ego.

Jag är så tacksam för att jag har funnit ACIM som varje dag ger mig kärleksfulla och livgivande råd och budskap att praktisera i mitt dagliga liv. ACIM är min vän och ledsagare sedan 1993.