”Guds frid och glädje tillhör mig.”
”Låt mig vara stilla och lyssna till sanningen.”

Ersättningen jag har gjort står i vägen för Guds frid och glädje!

Det är som om jag aldrig blir nöjd. Jag vill ha mer än allt.

När jag drev min firma hade jag ett motto – ända fram och lite till.

Det har tagit lång tid för mig att förstå att jag har redan allting. Det finns fortfarande stunder då jag inte tro på det. Det är därför jag varje dag läser och praktiserar ACIM:s budskap.

Sanningen är enkel! Jag avgår som min egen lärare. Jag lyssnar till den Helige Ande, jag följer Hans Röst. I tystnaden, i stillheten finner jag Guds frid och glädje!

”Låt Kristus i dig tolka åt dig, och försök inte begränsa det du ser genom små trångsynta övertygelser som är ovärdiga Guds Son.” T 11.VI.3:9