”Gud som är Kärlek är också lycka.”
”Jag söker endast det som i sanning tillhör mig.”

Att älska gör mig lycklig!

Kärlek är lycka!

Att känna vrede är inget vidare.

Känslorna är en bra värdemätare, ett bra underlag för beslut om att ändra sinnet och tankarna när jag inte är lycklig.

”Jag kan åtminstone besluta att jag inte tycker om det jag känner nu.” T 30.I.8:2