”Frälsning är min enda funktion här.”
”Min del är nödvändig för Guds frälsningsplan.”

Allting tycks ha en ”egen” mening. Jag handlar, jag arbetar, jag lär och lär ut osv.

Men allting går ut på att förlåta, att inse att allting jag ser i en yttre värld är bara en spegling av mitt inre.

Jag är här för att lyfta all skuld från allas skuldror. Jag är här för att förlåta, för att rädda världen och befria den från skuld!