”Jag är ett enda Själv, förenat med min Skapare.”
”Frälsningen kommer från mitt enda Själv.”

Jag är hel! Jag är inte delad i två med en fot här och en annan där, som jag så länge trott.

Jag är ett sinne i frid med mig själv och friden är den bro som jag måste gå över för att lämna den här världen bakom mig. Friden börjar genom att jag varseblir allting på ett annat sätt, utan konflikt och attack.

Jag varseblir alla som lika hela som jag och vi dras till Soningens cirkel, en cirkel av ljus och kärlek och fullkomlighet. Kärleken förenar alla med sig själv och håller dem samman genom att sträcka ut sin helhet.

Glöm aldrig det! Att alla bröder och systrar är en del av mitt Själv, en del av Sonskapet. Jag kan inte gå in i Guds Närvaro om jag attackerar Guds Son!