”Sanningen kommer att rätta alla misstag i mitt sinne.”

Jag låter Kristus leda mig till sanningen, jag stannar i den och ber Honom att vandra tillsammans med mig.

Jag ber Kristus fylla mig med Sanningen och hjälpa mig att föra den vidare.

Jag omsätter dessa ord i min praktiska vardag. Jag tillämpar dem på mina bröder som jag möter och tänker på.