”Guds glädje och frid tillhör mig.”

Ju mer jag förbrukar, ju mer finns det! Det är outtömligt! Tvärtemot allt jag tidigare lärt mig.

Jag får dessa gåvor genom att ge dem vidare. De utökas genom att jag tar emot dem och ger dem till min broder.

”Du kan inte gå vilse eftersom det finns inte någon annan väg än Hans, och ingenstans kan du gå förutom till Honom.” T 26.V.9:8