”Jag söker endast det som i sanning tillhör mig.”

Friden och glädjen och kärleken är mina gudomliga rättigheter”

Jag söker dem, ingenting annat.

Mina känslor är en måttstock på vad jag för stunden söker. Vad jag lägger på mitt altare.

Jag väljer att ta bort alla de meningslösa och begränsande tankar och känslor jag har lagt där.

Jag tackar och ärar Gud för de gåvor Han ger mig genom att använda dem och njuta av dem. Jag ger dem vidare, alla vinner på det. Glädje och frid helar.

”Stanna nu upp ett ögonblick och tänk på detta; är det konflikt du vill ha, eller är Guds frid det bästa valet? Vilket ger dig mest? Ett rofyllt sinne är ingen liten gåva. Skulle du inte hellre vilja leva än välja att dö?” M 20.4:6-9