”Jag delar Guds Vilja att jag skall vara lycklig.”

Smärta och lidande är ett val. Det har inget som helst syfte och är totalt meningslöst!

Jag väljer att vara lycklig och ser att det är min funktion här på jorden.

Jag söker och finner friden inom och sträcker ut den till alla genom den Helige Ande i mig.

”Den frid Han lade djupt inom dig och din broder kommer stilla att utsträcka sig till varje aspekt av ditt liv och omge dig och din broder med strålande lycka och den lugna medvetenheten om fullständigt beskydd.” T 19.IV.1:6