”Min del är nödvändig för Guds frälsningsplan.”

Det är mitt jobb att sprida glädje, att vara lycklig, att finna glädjen i mig, att finna Kristus i mig.

Ingenting håller mig kvar i egots värld!

Vi är alla förenade i Guds enda Vilja att vi alla skall vara lyckliga.

Min uppgift i Guds frälsningsplan är att se och känna igen min broders kärlek eller rop på kärlek. Min uppgift är att svara på den. Att se och känna igen Kristus i honom.

Min glädje helar. Mitt leende helar, min kärleksfulla och tacksamma blick helar.

Gud vill att jag skall vara fullkomligt lycklig och ta emot denna gåva från Honom.

Finna glädjen och lyckan i mig själv och ge den till andra – det är min uppgift!

”Utifrån din storhet kan du endast välsigna, eftersom din storhet är ditt överflöd. Genom att välsigna behåller du den i ditt sinne, skyddar den för illusioner och bevarar dig själv i Guds Sinne. Kom alltid ihåg att du inte kan vara någon annan stans än i Guds Sinne. När du glömmer detta, kommer du att misströsta och du kommer att attackera.”
T 9.VIII.5