”Jag är ande.”
”En helig Guds Son, fri från alla begränsningar, trygg och helad och hel, fri att förlåta, och fri att rädda världen.”

Jag är inte splittrad i två delar, fast jag tror det. Den tankegången är bara en illusion.

”Motsatsen till kärlek är rädsla. Men det som är allomfattande kan inte ha någon motsats.” Inledning 1:8

Varje gång jag säger eller tänker dessa ord så tar den Helige Ande dem och bär dem runt jorden och lägger dem varsamt i varje öppet sinne och helar det. Och orden kommer tillbaka till mig.

Allting sker NU. Det finns ingenting annat.

”Soning kan jämställas med total räddning undan det förgångna, och total brist på intresse för framtiden.” M 24.6:3

”Mirakler är både början och slut, och därför ändrar de tidsordningen. De är alltid bekräftelser på återfödelse, som verkar gå bakåt men som faktiskt går framåt. De gör det förgångna ogjort i nuet, och befriar på så sätt framtiden.” Princip nr 13