”Frälsningen kommer från mitt enda Själv.”
”Dessa tankar är mina för att jag skall använda dem.”

Jag söker den Helige Ande som finns djupt inom mig. Han skall tala till mig, fylla mig med styrka och lära mig att välsigna alla sinnen.

Jag vill återknyta min kontakt med den Helige ande och lägga åt sidan all den tid och kraft jag ägnar åt kroppen och i stället vara En kanal för den Helige Ande och Gud.

”Att utsträcka Guds Vara är andens enda funktion.” T 7,IX.3:1