”Mirakler ses i ljuset, och ljus och styrka är ett.”

Jag går till mötesplatsen inom mig, där möter mitt själv Kristus i mig som ger mig Guds styrka och frid. Jag blir varse att vi är alla ett, jag accepterar det och dömer inte.

Ingen som söker sanningen kan misslyckas med att finna den,

Den Helige Ande lär mig att det finns inget helvete. Det är bara egot som försöker göra nuet till ett helvete.