”Mirakler ses i ljuset.”

Jag är inte en kropp. Vad är jag????

Egot vill begränsa mig till en kropp. Det vill få mig att fokusera på allt inom kroppen både min och mina bröders.

Den Helige Ande befriar mig och låter mig se de Stora Strålarna som lyser på allting och visar mig vägen hem till Gud.

Men varför är jag rädd för att släppa tanken om kroppen?

Jag upplever inte att jag är rädd men jag ägnar nästan all tid åt att tänka och vara i kroppen!

Kan det vara något annat än att jag vet inte vad jag är?

Jag ber om rättelse, jag ber om mirakel!