”Låt mig se problemet så att det kan lösas.”
”Låt mig se att mina problem har blivit lösta.”

Mitt problem är alltid någon form av agg jag hyser som separerar mig från mina bröder, jag acceptera ett mirakel i dess ställe.

”Låt inga försvar utom din nuvarande tillit styra framtiden, och det här livet kommer att bli ett meningsfullt möte med sanningen som endast dina försvar skulle kunna dölja.”
lektion 135.19:2

Låt mig se att alla bedrövelser är en brist på förlåtelse. Hjälp mig att förlåta. Hjälp mig att se att alla relationer skall i sanning vara heliga.

”Mirakler är naturliga tecken på förlåtelse. Genom mirakler accepterar du Guds förlåtelse genom att utsträcka den till andra.” Princip nr 21