”Jag har rätt till mirakler.”
”Låt mirakler ersätta allt agg.”

Gud ger mig all Sin Kärlek för att jag skall sträcka ut den, dela den och ge den vidare.

”Varje dag, varje timme, varje ögonblick väljer jag vad jag vill se, ljuden jag vill höra, vittnesbörden om det som jag vill skall vara sanningen för mig.” Lektion 271.1:1

Jag kan inte ge någonting till någon annan än mig själv. Jag gör detta genom att låta mig vägledas av den Helige Ande som har det rätta perspektivet på livet och genom att ge till mina bröder allt jag får.