”Ljuset har kommit.”
”Jag lyder inte under några andra lagar än Guds.”

Jag väljer mellan sanning och illusion, och mellan kärlek och rädsla. Men det är inget val för det finns inget annat än ljus och kärlek.

”Gud är oundviklig, och du kan lika lite undvika Honom som Han kan undvika dig.”
T 4.I.9:11

Allting har ett lyckligt slut.