”Jag vill att ljuset blir till.”
”Det finns ingen annan vilja än Guds.”

Jag följer ljuset. Jag dras till ljuset. Jag sträcker ut min hand och når din och vi står tillsammans i ljuset i Soningens Cirkel.

”Stå stilla inom denna cirkel, och dra till dig alla pinade sinnen för att förena sig med dig, i trygghet av dess frid och helighet.” T 14.V.8:6

Vårt enda syfte är att vakna och väcka alla till det faktum att vi inkluderas i Guds frid och trygghet därför att det finns ingen annan vilja än Hans. Tänk dig att du hälsar alla du möter och tänker på genom att säga – du står tillsammans med mig i ljuset.