”Endast Guds frälsningsplan kommer att fungera.”
”Att hysa agg är en attack på Guds frälsningsplan.”

Helande är ett resultat av att kroppen endast används för kommunikation!

Jag vill kommunicera ljus och glädje och kärlek. Jag vill kommunicera att vi alla är lika mycket värda.

Jag vill se allting i det Enda Ljus som finns. Jag vill se allting som kärlek eller ett rop på kärlek.

Allting finns inom mig!

Ser jag någon som skyldig på något sätt så ser jag skulden i mig själv. Jag vill inte döma, jag vill inte projicera utan ber i stället den Helige Ande att göra skulden ogjord.

Jag vill acceptera Guds frälsningsplan och vara lycklig.