”Mitt agg döljer världens ljus i mig.”
”Min frälsning kommer från mig.”

Jag lägger mina agg åt sidan och då går det upp för mig att ljuset finns i mig!

Jag låter det lysa på allting runt omkring.

Kärleken som skapade mig är det jag är.

”Kärleken vill bli känd, fullständigt förstådd och delad. Den har inga hemligheter, ingenting som den vill hålla för sig själv och gömma.” T 20.VI.2:5-6