”Världens ljus skänker frid till varje sinne genom min förlåtelse.”

Förlåt världen! Hela världen!

”Låt mig inte glömma min funktion.”

Jag vill uppleva Guds glädje och frid!

Min förlåtelse speglar kärleken i världen.
Min förlåtelse ser bara syndfrihet och dömer inte.
När jag förlåter blir jag medveten om den Helige Ande i mig och Kristus i dig och i mig.

Jag utsträcker frid från mitt sinne till ditt sinne!

Låt mig använda allting idag som möjligheter och tillfällen att lära mig förlåtelse!

Av mig själv kan jag ingenting göra men som en del av Treeningheten kan jag göra allting och vi är alla en del av Den, vi är alla Ett.