”Jag är väldens ljus.”

Låt det skina för alltid!

”Förlåtelse är min funktion som världens ljus.”

Lär mig vad förlåtelse är!

Jag repeterar, om och om igen.

Jag bekräftar att jag är världens ljus och att förlåtelse är min funktion som världens ljus. Vi behöver alla bekräftelse!!!

Jag lyssnar, det finns ett budskap i allting!

Jag delar den lyckliga nyheten om att vi alla är fria från skuld.

Jag låter varje möte bli ett heligt möte där jag ser ljuset i den jag möter.