”Låt mig se att mina problem har blivit lösta.”

Frid i mitt sinne är Guds gåva till mig.

I ärlighetens namn har jag inga problem.

”Där det stod ett kors står nu den uppståndne Kristus, och gamla sår helas i Hans åsyn.”
T 26.IX.8:4