”Låt mig se problemet så att det kan lösas.”

Så enkelt det är bara jag kommer ihåg att inte definiera problemet med mina förut fattade meningar.

”Projektion ger upphov till varseblivning, och du kan inte se bortom den. Gång på gång har du attackerat din broder därför att du i honom såg en skugglik skepnad i din privata värld.” T 13.V.3:5-6

Jag ber om ljus och lär mig att jag är ljus.

Jag ber om att se denna strålande härlighet i allt och alla.