”Låt mirakler ersätta agg.”

Jag lyfter blicken och ser Guds Son!

Jag ser att han är min frälsare, en roll han har fått av Gud.

Jag tackar Gud för min käre make Johan och för alla andra bröder och systrar jag möter och som alla ger mig en möjlighet att lyfta den mörka slöjan som döljer ljuset.

”Låt mig få se min frälsare i honom som Du har utsett skall vara den som jag skall be att han leder mig till det heliga ljuset i vilket han står, så att jag kan förena mig med honom.”