”Jag har rätt till mirakler.”

Jag begär bara det som tillhör mig och när det tillhör mig tillhör det alla.

Jag väntar och det kommer!

Mirakler är tankar. De är plötsliga skiften från den kroppsliga nivån till den andliga nivån. Jg inser mitt eget och min nästas värde samtidigt. Ett mirakel är en rättelse av en felaktig tanke. Mirakler är uttryck för kärlek, men de har kanske inte alltid några synliga verkningar.