”Jag vill att ljuset blir till.”

Frälsning är min enda önskan!

Min vilja är Guds Vilja och Han vill att jag till fullo skall acceptera Soningen för mig själv.

Jag vill att ljuset blir till!

Min bild av världen kan bara spegla det som finns inom mig.

Agg förmörkar mitt sinne, mitt agg är bara en oförsonlig tanke.

Förlåtelse upphäver mörkret och gör min vilja som är Guds Vilja åter gällande.

”En oförsonlig tanke är en tanke som avkunnar en dom som den inte betvivlar, fastän den inte är sann. Sinnet är stängt och kommer inte att befrias. Tanken skyddar projektionen, drar åt dess bojor så att förvrängningarna blir mer förskräckta och mer otydliga; mindre lättillgängliga för tvivel, och hålls ännu längre borta från förnuftet.”
Arbetsboken del II. 1.2:1-3