”Att hysa agg är en attack på Guds frälsningsplan.”

Jag försöker att höra Guds Röst och ingen annan.

Jag är fast besluten att höra den, att följa den och framför allt att be den tala om för mig vad frälsning är!

Jag lyssnar, tar in och kommer ihåg och följer.

Jag är fri, jag har inga begränsningar. Jag är inte en kropp, jag har en kropp ett tag och precis som alla andra föränderliga ting förvaltar jag den, sköter väl om den och ser tacksamt att den är ett kommunikationsmedel och ett instrument för inlärning så länge jag behöver det.

Jag övar att se signalerna jag får från kroppen som information från den Helige Ande. När jag känner någon form av irritation så vet jag att jag lyssnat till egots röst och väljer genast om, jag väljer att lyssna till Guds Röst.

Förväxla inte din broder med en kropp. Vi är båda så som Gud skapade oss.

Jag ersätter attack med att acceptera och lägger allt dömande åt sidan.

Vad är frälsning, Fader? Jag väntar och lyssnar!

”Detta är en kurs i att öva sinnet. All inlärning innebär uppmärksamhet och studier på något sätt.” T 1.VII.4:1-2