”Endast Guds frälsningsplan kommer att fungera.”

Jag är glad och lycklig och till freds med livet. Jag vill dela med mig av min lycka!

Jag ber om vägledning, jag följer den i stort och i smått. Jag lyssnar, jag ser och jag känner lugnet och friden och glädjen.

”Ge därför av ditt överflöd, och lär dina bröder om deras. Dela inte deras illusioner om knapphet, för då kommer du att varsebli dig själv som någon som saknar någonting.”
T 7,VII,7:7-8