”Min frälsning kommer från mig.”

Jag tar kommando över mitt liv. Jesus kommer att stödja mig, hålla mig i handen, leda mig, alltid finnas för mig men jag har ansvaret p g a att jag är som Gud skapade mig.

Allt och alla i hela världen kommer att stödja mig och uppmuntra mig men jag har ansvaret, min frälsning kommer från mig, från ljuset i mig.

Ingenting utanför mig kan störa mig!

”Det finns ingen av oss som inte har svaret i sig för att ge det till alla som ber honom om det.” T 11.VIII.8:7