”Min lycka och min funktion är ett.”

Gud har givit mig båda!

Gud ger mig endast lycka! Och Gud har givit mig min funktion. Då måste min lycka och min funktion vara detsamma.

Jag lär mig att lyssna till Rösten som talar för Gud. Jag lär mig att inte lyssna till egots röst. Jag lär mig att skilja dem åt.

Vi är alla ljusbärare som har designats av Gud till att bära ut Hans ljus till hela världen.

Lycka är att skina på världen med kärlekens accepterande och förlåtelsens ljus.

Jag accepterar min verkliga funktion på jorden. Jag tar detta gigantiska steg mot att inta min rättmätiga plats i frälsningen.

”Resan till Gud är endast återuppväckandet av kunskapen om var du alltid är, och vad du för evigt är.” T 8.VI.9:6