”Min enda funktion är den Gud gav mig.”

Jag tömmer mig för att få tid med Gud.

Jag lär mig att det förgångnas värde är att lära mig att det har ingenting jag vill ha.

Min tid är NU.

Inspirationen kommer från den Helige Ande och den når mig när jag endast lyssnar till och följer Rösten som talar för Gud och följer Guds lagar.

Jag helar genom att se allt och alla som hela och fullkomliga och heliga.