”Låt mig inte glömma min funktion.”

Nej, låt mig inte glömma varför jag är här!

Jag är här för att förlåta världen och låta mitt kärleksfulla ljus skina på den.

Världen är en plats för mig att förlåta det jag tror är mina synder.

När jag förlåter är jag lycklig!

Mitt rätta sinne ser endast bröder, ty Gud har lyst upp mitt sinne.