”Världens ljus skänker frid till varje sinne genom min förlåtelse.”

Att hela är att rätta varseblivningen i mig och i min broder genom att dela den Helige Ande med honom.

Den Helige Ande hjälper mig att varsebli på rätt sätt, med Kristi ögon, med kärleksfulla ögon som skänker ljus och frid till varje sinne.

Den Helige Ande hjälper mig att glömma min felaktiga varseblivning genom att översätta den till en riktig och kärleksfull varseblivning.

”Den verkliga världen uppnås helt enkelt genom att fullständigt förlåta den gamla, den värld som du ser utan förlåtelse.” T 17,II,5:1