”Förlåtelse är min funktion som världens ljus.”

Min funktion gör mig lycklig!

Min funktion är helt enkelt att förlåta, att älska och att sprida glädje och ödmjukhet.

Att erbjuda förlåtelse är det enda sättet att få den. Att ge är detsamma som att få.

Att känna igen mina misstag i varseblivningen lär mig att se förbi dem och förlåta dem.