”Gud är kärleken i vilken jag förlåter. Gud är styrkan på vilken jag förlitar mig. Det finns ingenting att frukta. Guds Röst talar till mig hela dagen. Jag stöds av Guds Kärlek.”

Det finns inga främlingar i Guds skapelser, bara vänner. De som accepterar den Helige Andes syfte som sitt eget delar också Hans sanna seende. Han ser inga främlingar, bara högt älskade och kärleksfulla vänner.

Tänk dig att vara förälskad i alla alltid! Tänk dig att vara omgiven av kärlek alltid!