”Gud går med mig vart jag än går. Gud är min styrka. Sant seende är Hans gåva. Gud är min Källa. Jag kan inte se åtskild från Honom. Gud är ljuset i vilket jag ser. Gud är sinnet med vilket jag tänker.”

Jag lever i Gud. Jag rör mig i Gud. Jag är i Gud. Jag är ett med Honom.

Jag är så tacksam och glad!

Jag ser bara det Gud vill att jag skall se.

”Insikten att delen är helheten, och att helheten finns i varje del är fullkomligt naturlig, för det är så Gud tänker, och det som är naturligt för Honom är naturligt för dig.”
T 16.II.3:3