”Min helighet omsluter allt jag ser. Min helighet välsignar världen. Det finns ingenting min helighet inte kan göra. Min helighet är min frälsning. Jag är välsignad som Guds Son.”

Länge trodde jag att jag var en person med egenskaper som jag antingen kunde förstärka eller förminska och att detta var min uppgift i livet.

Men nu vet jag att jag är Guds Son, oskyldig, lycklig och fullkomlig precis så som jag är. När jag låter kanalen till Gud stå öppen och vara helt fri så hör jag Rösten som talar för Gud i alla lägen och följer den. Det är vad det handlar om, det är min uppgift.

När jag till fullo har förlåtit mig själv och bara ser mig som oskyldig, lycklig och fullkomlig så ser jag alla och allting som oskyldiga, lyckliga och fullkomliga. Det är min måttstock!

Allt jag ser i andra finns i mig. ”Du hatar aldrig din broder för hans synder, utan bara för dina egna.” T 31.III.1:5

Vi har alla en speciell uppgift som kan variera men budskapet och innehållet är detsamma, att Guds Son är oskyldig och alla är Guds Söner. Vi är alla oskyldiga.

”Kroppen behöver inget helande. Men sinnet som tror att det är en kropp är verkligen sjukt.” T 25.In.3:1-2.