”Jag är fast besluten att se tingen på ett annat sätt. Det jag ser är en form av hämnd. Jag kan undkomma den här världen genom att ge upp tankarna på attack. Jag varseblir inte mitt eget bästa. Jag vet inte vad någonting är till för.”

”Att lära sig av Kristus är lätt, eftersom det inte innebär någon anspänning alls att varsebli med Honom. Hans varseblivningar är din naturliga medvetenhet, och det är endast de förvrängningar som du själv för in som tröttar ut dig. Låt Kristus i dig tolka åt dig, och försök inte begränsa det du ser genom små trångsynta övertygelser som är ovärdiga Guds Son.” T 11.V I.3:7-9

Nuet innehåller frihet.

Se kärleksfullt på Nuet.

Lär ut kärlek för dt är vad du är!