”Det finns ingenting att frukta.”

Skratta mera!

Tänk mindre!

Barn lever i nuet. De skrattar ofta och tänker inte så mycket, i alla fall inte på det förgångna.

Jag vill vara som ett barn, skratta ofta med glädje. Släppa allt som varit, leva här och nu.

Jag vill komma ihåg Gud och låta Hans styrka ersätta min svaghet.

”Varje kärleksfull tanke är sann. Allt annat är en vädjan om att bli helad och få hjälp, oavsett vilken form det antar.” T 12.I.3:3-4

”Mirakler uppstår ur ett mirakulöst sinnestillstånd, eller ur ett tillstånd av att vara redo för mirakler.” Princip nr 43