”Gud är styrkan jag förlitar mig på.”

jag försöker nå bortom min egen svaghet
till Källan till verklig styrka
så att jag tror och litar på den i alla lägen

jag är berättigad till frid
för att jag litar på Guds styrka

jag kan inte göra någonting av mig själv
jag är del av Guds Son, det är vi alla,
och Sonen är ett med Fadern

det finns en plats inom mig
som alltid är öppen för sanningen
där finns Guds styrka
där finns svaren på alla frågor
alla råd, all vägledning