”Gud är kärleken i vilken jag förlåter.”

Jag närmar mig Gud genom att förlåta Hans Son, genom att uppskatta Hans Son som är alla mina bröder och systrar.

Gud dömer mig inte, Han är aldrig arg på mig. Gud älskar mig. Jag behöver bara förlåta mig själv, befria mig själv från allt mitt dömande.

Förlåtelse är vägen till lycka.

Göm ingen oförsonlig tanke. Låt den Helige Ande hjälpa dig att omtolka den till en kärleksfull tanke.